Internationalt landevej

Kun lille nedgang i antal medlemmer i de danske cykelklubber

Medlemstallene for Danmarks Idræts Forbund (DIF) og DGI og herunder Danmarks Cykle Union (DCU), er netop offentliggjorte for 2020. Medlemstallet for Danmarks Cykle Union er for 2020, stort set er identiske med medlemstallene for 2019.
Der ses et lille fald på 1,6 %, mod et gennemsnitligt fald i dansk idræt generelt på 3,8 %. 

 “I lyset af den seneste lange nedlukningsperiode, var det  med en vis bekymring at vi afventede medlemstallene. Men jeg er meget glad på vore klubbers vegne. Her er man lykkes med at fastholde medlemmer. Vi skal selvfølgelig have set mere grundigt ind i tallene i forhold til discipliner og alder, men de samlede tal giver grund til fortsat optimisme for fremtiden”, forklarer DCUs formand Martin Elleberg.

Om medlemstallene for 2021 kommer til at ændre sig negativt er en anden sag og meget afhængig af om åbningen af Danmark bliver tilstrækkelig til, at der igen kan arrangeres cykelløb på det niveau vi er vant til.
Især er indendørsaktiviteterne på de to cykelbaner meget udfordrede og har været det længe. Her frygter Danmarks Cykle Union at et års nedlukning af banecykling kommer til at påvirke talentudviklingen og medlemstallene på banerne. Samtidig er det, med et forsamlingsloft på 50 personer, meget udfordrende at afholde cykelløb, fordi felterne i mange tilfælde er betydeligt større, ligesom der skal en del officials til for at kunne håndtere sikkerheden ved cykelløb.

Fakta:
Samlet medlemstal 2020:
32.573 (i 2019 33.172) = nedgang på 539 personer (1,6%)

  • Heraf er 26.954 mænd og 5619 kvinder
  • Børn 7-12 år 1989 (352 piger og 1637 drenge)
  • Børn 13-18 år 1979 (282 piger og 1697 drenge)

Samlet antal foreninger 349 (i 2019 356)