Nyheder

Danmarks Cykle Union indkalder til stormøde

Danmarks Cykle Union (DCU) har indkaldt medlemmer af unions repræsentantskab og klubformand til et stormøde. Dette blandt andet i forlængelse af den kritik fra Danmarks Idræts Forbunds (DIF) etiske komité af flere handlinger fra DCUs formand Henrik Jess Jensen.

Mødet skal foregå den 16. januar, og på dagsorden er blandt andet en information om unions love og regler, information om DCUs organisatoriske opbygning, udtalelserne fra DIFs etiske komité samt omgangstonen fra DCUs platorme.