Internationalt landevej

VM i cyklecross gav et godt udbytte for Fyn og Danmark

En frisk analyse fra Ernst & Young slår fast, at VM i cyklecross gav et rigtig godt udbytte for såvel Bogense og Fyn, som for Danmark i det hele taget. Med TV-tal på mere end 50 mio. potentielle seere blev Fyn sat på verdenskortet. Og så fik den fynske økonomi et kraftigt varmt pust på en kold weekend i februar, da mere end 15.000 besøgende rykkede ind og sikrede en turismeøkonomisk effekt på mere end 12 mio. kr.  
Ifølge en analyse foretaget af Ernst & Young for den internationale cykleunion UCI spenderede deltagere, officials, mediefolk og tilskuere tilsammen så mange penge under VM i cyklecross 2019, at det resulterede i en direkte fynsk bruttoværditilvækst på 12 mio. kr.

VM-regnskabet vidner om, at de fynske virksomheder også har nydt godt af selve eventens afvikling, hvor godt 5 mio. kr. blev skubbet ud til fynske leverandører i form af forskellige ydelser, som blev indkøbt af partnerskabet bag VM, CrossDenmark. 

“Det er meget flotte tal, og vi glæder os sammen med Nordfyns Erhverv og Turisme, Sport Event Denmark og Danmarks Cykleunion over, at hele Fyn har fået glæde af det store rykind under VM i cyklecross. Især nabokommunerne Odense og Middelfart, som samlet set har huset mere end halvdelen af de besøgende, har nydt godt af eventgæsterne. Langt størstedelen af turismeøkonomien er genereret ved tilskuere, og jeg hæfter mig ved, at døgnforbruget har været forholdsvist højt. De fleste har boet på hotel eller i ferielejlighed”, fortæller Jakob Staun, eventchef hos Destination Fyn, der er en del af Erhvervshus Fyn. 

Ca. halvdelen af de cykelglade tilskuerne var danske, hvoraf ca. 50 pct. var lokale fra Fyn. Den anden halvdel var udenlandske, og her var det som ventet især hollændere og belgiere, der havde fundet vej til den nordfynske cross-arena lige ud til Kattegat.

Analysen efterlader ingen tvivl om, at det primært er euro og anden fremmed valuta, der har klinget i de kasseapparaterne. De udenlandske tilskueres forbrug var således noget højere end danskernes, både når det gælder overnatning, mad, drikkevarer, transport osv. Det eneste danskerne købte mere af var merchandise, hvilket til gengæld vidner om, at sporten og hele det festlige set-up med farvestrålende huer og udklædning, har vundet mange danske hjerter undervejs. 

“Vi har meget tydeligt mærket, at VM har fået cross-interessen til at stige herhjemme. Fra 2016 til 2018 oplevede cross en fremgang i antallet af licenser på cirka 35 %, så det er helt entydigt, at den store og positive opmærksomhed, har sat sine spor. Der er ingen tvivl om, at vi i de kommende år vil høste sportslige frugter af den måde, som VM blev afviklet i Danmark. Det er en event, vi ikke blot skal være stolte af som værtsnation, men som vi skal blive ved med at bruge aktivt i arbejdet med dansk cykelsport”, siger Henrik Jess Jensen, formand for Danmarks Cykleunion. 

Udover den hardcore økonomiske indsprøjtning til Fyn og det stigende antal ryttere og fans nationalt, gav VM i cyklecross også Danmark, Fyn og Bogense en kæmpe synlighed internationalt. De, der ikke havde taget turen til Nordfyn, kunne følge med på TV og i medier rundt omkring i verden. Ifølge Ernst & Young’s rapport besøgte i alt 296 mediefolk Bogense i forbindelse med eventen, og en analyse foretaget af Nielsen Sports viser, at der blev transmitteret TV til 51 mio. seere i 76 lande mod godt 40 mio. ved det seneste VM i 2018. Derudover affødte eventen høj aktivitet på Twitter og Instagram. 

VM vil trække turister til Fyn også i fremtiden
Meget tyder da også på, at den fynske fornøjelse af VM i cyklecross ikke kun begrænser sig til de intense dage lige omkring selve eventen.
 
Ifølge effektanalysen har 21 pct. af de internationale gæster tilkendegivet, at det er meget sandsynligt, at de vil vælge Bogense og Fyn som fremtidig feriedestination. Dertil kommer yderligere 45 pct., som anser det for sandsynligt.
 
“Vi kan slet ikke få armene ned over den her feedback fra VM-gæsterne. Vi glæder os til at vise dem alt det, vi ellers kan byde på på Nordfyn og resten af øen. Sammen med Destination Fyn har vi understøttet lysten til at vende tilbage med kampagner på de sociale medier både før under og efter eventen, og vores forventning er, at vi kommer til at møde en hel del danske såvel som udenlandske gæster igen her henover sommeren”, siger Per Olesen, direktør for Nordfyns Erhverv og Turisme.
 
Hos Destination Fyn er der også høje forventninger, når det handler om de langsigtede effekter af en event som VM i cyklecross.
 
“Vores SoMe-kampagne målrettet de hollandske og belgiske cykelentusiaster, der er har vist interesse for VM i cyklecross, har for alvor givet smæk for skillingerne. Der har været uhørt høje klikrater og interaktion med det indhold, vi har mødt målgruppen med, for at fortælle, hvad Fyn ellers kan byde på som cykelø – knap 1,3 mio. gange har cykelentusiasterne set det fynske indhold”, fortæller Martin Jensen, der er SoMe Manager hos Destination Fyn.