Nyheder

Nyt etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt

Jagten på medaljer er benhård og kan rumme en række dilemmaer, hvor det etiske kompas skal være rigtigt indstillet. Derfor har Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund (DIF) siden 2005 haft et fælles ’Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt’. I takt med at vores samfund udvikler sig og stiller nye krav, skal etisk kodeks følge med, og nu kan Team Danmark og DIF præsentere et opdateret etisk kodeks. Det skal sætte retningen for det værdibaserede arbejde i dansk konkurrenceidræt, som understøtter atleterne i at nå deres mål.

”Vejen til tops i international eliteidræt er krævende og uden genveje. Netop derfor har vi et ansvar for at sikre, at alle i dansk konkurrence- og eliteidræt arbejder med afsæt i sunde værdier. Det handler om ledere, trænere og atleter, og som noget nyt henvender etisk kodeks sig også til de forældre, som skal hjælpe deres børn til en sund start på et liv med konkurrenceidræt. Det handler om mennesker før medaljer. Og med det nye ’Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt’ sætter vi retningen for en ansvarlig og værdibaseret konkurrence- og eliteidræt i Danmark,” siger Peter Fabrin, der er adm. direktør i Team Danmark.

Det etiske kodeks gælder for dansk konkurrenceidræt i bred forstand. Det skal således være en fælles referenceramme og skal fungere som indgang til dialogen med specialforbund, trænere, aktive mv. samt inspirere til den etiske debat.

”Vores etiske kodeks vil jeg kalde vores værdi-kompas i konkurrenceidrætten. Det udstikker spillereglerne for fx god opførsel, fairplay og respekt for hinanden. Sejre skal vindes på en ordentlig måde, og nederlag skal tackles rigtigt. Det skal det etiske kodeks blandt andet være med til at sikre, så alle – både atleter, trænere, dommere og ledere – får gode oplevelser i konkurrenceidrætten,” siger Hans Natorp, der er formand for DIF.

Det nye ’Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt’ er en revidering af Team Danmark og DIF’s fælles Etiske Kodeks fra 2005. En tværgående arbejdsgruppe i Team Danmark og DIF har arbejdet med revideringen og herunder sikret involvering af blandt andre specialforbund, elitekommuner og Atletkomiteen.

Et af de nye elementer i etisk kodeks er et afsnit, som henvender sig til forældre. En målgruppe som en gang i mellem kan have svært ved at skelne mellem at støtte barnet på barnets egne præmisser og at indfri egne ambitioner på barnets vegne.

Læs mere på www.dif.dk.