Dansk Landevej

Danske UCI-løb lukker

Arrangørerne af de danske endagesløb GP Himmerland Rundt og RENT LIV Løbet i Nordvestjylland, der begge har været registreret på den internatonale cykelunions (UCI) EuropaTour, har meddelt, at løbene ikke længere vil blive afholdt.

Arrangørerne skriver i en pressemeddelelse følgende begrundelse for lukningen:

– Gennem årene er kravene til afvikling af cykelløb på Europatouren blevet forøget, og den administrative byrde er stille og roligt blevet forøget – senest med specifikke krav i forhold til coronarestriktioner. Derudover er arbejdet med at fremskaffe diverse tilladelser blevet vanskeligere, da diverse instanser ikke nødvendigvis samarbejder
– De økonomiske krav er også blevet forøget, da udgiften til bl.a. hoteller, startpenge, leje af bander osv. er steget. Samtidigt er det blevet sværere at skaffe sponsorere, hvilket corona krisen også har skubbet til.
– Det er blevet sværere at skaffe frivillige til disse store arrangementer, hvilket igen har medført et stort pres på arrangørerne.

Desuden kritiserer arrangørerne Danmarks Cykle Union (DCU) for manglende vilje til at støtte op om projektet. ”Det tog faktisk næsten 4 måneder bare at sætte et møde op. Når man kombinerer det med, at formanden for DCU ikke fandt tid til at deltage i mødet, så havde vi heller ikke så store forventninger”, udtaler løbsarrangør Mogens Kristensen. ”DCU ønskede, at vi fortsat skulle afvikle cykelløb på Europatouren. Vi har efterfølgende fremført en række idéer/muligheder (ikke økonomiske), men DCU vil alligevel ikke imødekomme os overhovedet, så det ønske har vi ikke meget til overs for”,