Internationalt landevej

BMX ny officielt en del af Danmarks Cykle Union. DCU formand genvalgt

BMX-sporten er fra 2017 en officiel cykeldisciplin i Danmarks Cykle Union (DCU) på lige fod med landevej, bane, MTB og cyklecross.

Skiftet fra Dansk Motor Union til DCU har været forberedt gennem et par år og søndag skete den formelle og endegyldige optagelse, da et BMX-udvalg blev optaget på DCU’s ordinære kongres i Brøndby. Hans Storm, der er formand for Tønder BMX, blev valgt som formand for DCU’s nye BMX-udvalg for de kommende to år. Han bestred samme post i BMX-sporten, da den hørte til i Dansk Motor Union.

“Jeg ser DCU som et forbund, der trods udfordringer med økonomi i disse år, har meget at tilbyde vores sport. DCU har eksempelvis en lang historie med at skabe de rette miljøer for talent og elite”, siger Hans Storm.

På DCU’s kongres i Brøndby blev bestyrelsesformand Henrik Jess Jensen genvalgt for en to-årig periode.

Den tidligere formand for Distrikt Jylland/Fyn, Jakob Knudsen, blev genvalgt til betyrelsen for en to-årig periode, mens Bo Belhage overtager bestyrelsesposten fra den tidligere formand for Distrikt Sjælland, Klaus Bach. Sidstnævnte er trådt ud af bestyrelsen. Lars Ostenfeldt, der har sin baggrund i BMX-cyklingen, er ny suppleant til Danmarks Cykle Unions bestyrelse.