Bane

Aarhus Cyklebane indstilles til fredning

Aarhus Cyklebane indstilles af Slots- og Kulturstyrelsen til fredning. Det skriver banen deres website. Indstillingen bagrundes i at banen og de omkringliggende bygninger har de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning.

Aarhus Cyklebane er den eneste ældre bane, der i dag er bevaret i Danmark. At banen er tegnet af periodens (1940) førende konstruktør inden for cykelbaner, tyskeren Clemens Schürmann, antyder desuden dansk cykelsports forbindelse med det internationale cykelmiljø.

Læs indlægget på Aarhus Cyklebanes website i nedenstående.